Prisijungimas

Prisijungti su slaptažodžiu


 
 
Dėmesio! Jei po 5 bandymų prisijungti nepavyksta, tai naudotojo prisijungimas blokuojamas 10 min.
Prisijungti su slaptažodžiu galima naudotojams, kuriems suteiktos asmeninės identifikavimo priemonės. Kitu atveju junkitės per išorines sistemas.

Prisijungti per išorines sistemas


Elektroniniai valdžios vartai


© 2020 - JAVAKIS EP3 2017-08-25 14:15:28, ver. 1.0.6446.23864